Tradycje szklarskie na polsko-czeskim pograniczu

Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza.
Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to dziedzictwo zapomniane.
Niniejszy projekt ma przyczynić się do kultywowania, propagowania
i upowszechniania tradycji przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza

Tradycje szklarskie na polsko-czeskim pograniczu

Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza.
Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to dziedzictwo zapomniane.
Niniejszy projekt ma przyczynić się do kultywowania, propagowania
i upowszechniania tradycji przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza

Tradycje szklarskie na polsko-czeskim pograniczu

Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza.
Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to dziedzictwo zapomniane.
Niniejszy projekt ma przyczynić się do kultywowania, propagowania
i upowszechniania tradycji przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza

Tradycje szklarskie na polsko-czeskim pograniczu

Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza.
Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to dziedzictwo zapomniane.
Niniejszy projekt ma przyczynić się do kultywowania, propagowania
i upowszechniania tradycji przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza

Szklarska ścieżka edukacyjna

Zapraszamy do odwiedzenia ścieżki tradycji szklarskich znajdującej się w Pieńsku przy ulicy Łużyckiej i HEŘMANICACH.

Zainstalowano tutaj tablice informacyjne związane z tradycjami przemysłu szklarskiego na czesko-polskim pogranicza. Warto się zatrzymać i pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Pobierz folder