Pieńsk

Je více vít více v česko-polském bordánsku

Obec Pieńsk

Obec Pieńsk se nachází v západní částí Dolnoslezského Kraje, v okrese Zgorzelec. Je to příhraniční obec – její západní hranici je zároveň státní hranice Polska a Německa, kterou tvoří řeka Lužická Nisa. Nejstarší písemná zmínka o Pieńsku pochází z roku 965 (týkala se misi Míšeňského biskupství do Pieńsku). V roce 1250 byl zde postaven zámek, který byl zničen v roce 1514. Opevnění zámku vydrželo do konce 18. století. Do 13. století Pieńsk patřil rodině markraběte Eckeharda, od které město převzali piastovští knížata jak čeští tak němečtí. V roce 1941 Hans von Penzig prodal město Pieńsk městu Görlitz. Do poloviny 19. století Pieńsk byl zemědělským střediskem, a část jeho obyvatel se zabývala různými řemesly- převážně tkaním.

Ve druhé polovině 19. století osada se stala centrem sklářského průmyslu. Pieńsk byl jedním s největších center sklářského průmyslu v Evropě, které vzniklo díky existencí v této lokalitě značných ložisek sklářských písků, které mají glaciální původ, a přístupu k velkému množství dřeva a hnědého uhlí..

Stojí za návštěvu

Dłużyna Dolna – na snímku zeď, – která je součástí komplexu evangelického kostela společně s budovou vrátnicí a reliktem obvodové zdi fary, byla postavená ve 14. století.

Żarki Średnie – Filiální kostel – zasvěcený Povýšení svatého kříže był postaven ve druhé polovině 14. století a přestavěn v roce 1697.

Żarka n / Nysa – Palácový komplex z roku 1591. Rozšířen a renovován v roce 1789 po rozsáhlém požáru.

Lasów – Zámeček se dvěma křídly byl postavený před rokem 1590 z kamene a cihel. Budova byla přestavěná v 17., 18. a 19. století.

Pieńsk – Římskokatolický farní kostel zasvěcený sv. Františku z Assisi, byl postaven v letech 1882-1885. Během druhé světové války byl z velké části zničen. Rekonstrukce proběhá v letech 1946-1951. V roce 2006 dostal interiér kostela nový polychrom s křížovou cestou.