Pieńsk

Na pograniczu czesko-polskim warto poznać jeszcze

Gmina Pieńsk

Gmina Pieńsk leży w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim. Jest gminą nadgraniczną – jej granicą zachodnią jest linia graniczna Polska-Niemcy wyznaczona przez Nysę Łużycką. Najstarsza wzmianka o Pieńsku pochodzi z 965 roku (ówczesna misja Biskupstwa Miśni do Pieńska ). W 1250 r. wybudowano zamek, który przetrwał do 1514 r. Wał obronny istniał jeszcze do końca XVIII w. Do XIII wieku Pieńsk należał do rodu Margrabiego Eckeharda, po czym przejmowali go książęta piastowscy, czescy i niemieccy. W 1491 roku Hans von Penzig odsprzedał Pieńsk miastu Görlitz. Do połowy XIX w. Pieńsk był ośrodkiem rolniczym, a część ludności zajmowała się rzemiosłem – głównie tkactwem.W drugiej połowie XIX wieku osada stała się ośrodkiem przemysłu szklarskiego. Pieńsk był jednym z największych ośrodków przemysłu szklarskiego w Europie, powstałego na bazie istniejących pokładów polodowcowych piasków szklarskich, oraz zasobów drewna i węgla brunatnego.

Warto zobaczyć:

Dłużyna Dolna – mur stanowiący zespół kościoła ewangelickiego z budynkiem bramnym i reliktem ściany obwodowej plebani wzniesiony w XIV wieku.

Żarki Średnie – Kościół filialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku i odbudowany w 1697 roku.

Żarka n/Nysą – Zespół pałacowy z 1591 roku. Rozbudowany i odnowiony po pożarze, który miał miejsce w 1789 roku.

Lasów – Dwuskrzydłowy pałac wzniesiony przed 1590 rokiem z kamienia i cegły. Przebudowany w XVII, XVIII i XIX wieku.

Pieńsk– Rzymsko-katolicki Kościół Parafialny p.w. Św. Franciszka z Asyżu wzniesiony został w latach 1882-1885, Podczas II wojny został w znaczniej mierze zniszczony. Odbudowa przypada na lata 1946-1951. W 2006 r. wnętrze kościoła otrzymało nową polichromię ze stacjami drogi krzyżowej.